In twaalf weken leer je blind typen met tien vingers!

Tegenwoordig werken onze kinderen steeds meer met computers; online lessen volgen, toetsen maken, maar bijvoorbeeld ook via de chat contact houden met vrienden. Zij groeien op in een digitale wereld. Een wereld waarin blind typen eigenlijk een basisvaardigheid hoort te zijn, net zoals een goed handschrift. Als kinderen goed leren blind typen, hebben ze daar hun hele leven profijt van.
Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die kunnen blind typen met 10 vingers vragen op de computer beter beantwoorden en daardoor hogere cijfers blijken te halen op school. Zij kunnen hun aandacht beter bij de tekst houden, omdat ze niet naar het toetsenbord hoeven te kijken. Doordat het typen met 10 vingers zo automatisch gaat, begrijpen ze ook beter wat ze typen.

Als mediacoach geef ik al enkele jaren met heel veel plezier typecursus aan kinderen. Ik maak gebruik van het GigaKids typeprogramma. Een online programma dat thuis kan worden gevolgd, gecombineerd met 12 wekelijkse fysieke typelessen samen met andere leeftijdsgenootjes. Tijdens de typeles worden extra activiteiten gedaan, zoals typespellen en andere leuke activiteiten. Een goede begeleiding en controle zijn belangrijk bij leren typen. Daarom is er tijdens de typeles specifiek aandacht voor het aanleren van een goede werkhouding, dus met de juiste vingers typen, niet teveel naar het toetsenbord kijken en een goede zithouding. Het samen leren typen in fysieke groepslessen werkt erg motiverend en zorgt ervoor dat de kinderen ook elkaar stimuleren om te blijven oefenen met typen. De typecursus is geschikt voor alle kinderen van de groepen 7 en 8 en wordt afgesloten met een examen.

Ook met dyslexie of als je eenhandig bent, kun je leren typen. Hier heeft Gigakids speciale typeprogramma’s voor. Dit is in principe hetzelfde programma dat ook de andere kinderen gebruiken alleen met wat andere instructies. Daardoor kunnen ze gewoon meedoen met de rest.

De typecursus kan worden gegeven als naschoolse activiteit, maar ook tijdens schooltijd, op de BSO en andere locaties.

Heb je interesse in een typecursus of ben je benieuwd naar de mogelijkheden, neem gerust vrijblijvend contact op.