De aandacht voor privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens vindt Samen mediawijs erg belangrijk. In de digitale wereld waarin wij leven is het delen van gegevens steeds gemakkelijker geworden en is het van belang dat uw gegevens worden beschermd tegen misbruik.  Hier is ook speciale Europese wetgeving voor gemaakt. In Nederland is dit bekend als de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy protocol beschrijft Samen mediawijs hoe zij voldoet aan deze regelgeving en hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, (e-mail)adres, geboortedatum, foto’s, werkgever, functie, IP-adres, activiteiten op onze website enz. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer Samen mediawijs over deze persoonsgegevens beschikt, moet ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerkt Samen mediawijs persoonsgegevens?
Samen mediawijs verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij (direct of indirect) een relatie heeft, heeft gehad of wil krijgen. Dat kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn van:
– mensen die een cursus, training of activiteit volgen bij Samen mediawijs
– mensen die zelf contact opnemen met Samen mediawijs met vragen of interesse tonen in haar producten en diensten
– mensen die aangeven op de hoogte gehouden te willen worden door Samen mediawijs, bijvoorbeeld (maar niet alleen) door het liken van de facebookpagina, het inschrijven voor een nieuwsbief etc.

Waarvoor verwerkt Samen mediawijs persoonsgegevens?
Samen mediawijs verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als dit nodig is om haar dienstverlening uit te voeren, voor het opstellen van offertes/projectplannen of bevestigingen van haar dienstverlening, om u te informeren over (wijzigingen van) haar producten en diensten, voor het afhandelen van betalingen, het afleveren van goederen of diensten, het verzenden van nieuwsbrieven/reclame in verschillende verschijningsvormen etc.

Bijzondere persoonsgegevens
Samen Mediawijs verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens waarvoor extra beschermingsregels gelden. Hierbij kun je denken aan medische informatie, geloofsovertuiging, ras, politieke voorkeur etc. Deze heeft Samen mediawijs niet nodig om haar werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Samen mediawijs heeft met haar website en diensten niet de bedoeling om gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door ouders of voogd. Voor Samen mediawijs is het alleen niet mogelijk om te controleren of een bezoeker van de website ouder is dan 16 jaar. Samen mediawijs geeft ouders dan ook het advies om betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kind(eren). Hiermee kan voorkomen worden dat er gegevens over uw kind worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Denkt u als ouder/voogd dat Samen mediawijs zonder uw toestemming persoonlijke informatie heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@samenmediawijs.online dan zal Samen mediawijs deze informatie verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Samen mediawijs neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Dat zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of andere systemen zonder dat hier een mens tussen zit.

Hoe lang bewaart Samen mediawijs persoonsgegevens?
Samen mediawijs houdt zich aan de wettelijke regels voor het bewaren van persoonsgegevens. Deze worden niet langer bewaart dan nodig is om die zaken uit te voeren waar ze voor verzameld zijn. Er wordt een bewaartermijn gehanteerd van maximaal 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Samen mediawijs verkoopt of deelt uw gegevens niet met derden, behalve als dat nodig is voor de uitvoering van haar dienstverlening, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Samen mediawijs is een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als bij Samen mediawijs zelf.

Cookies (of vergelijkbare technieken) die gebruikt worden op de website
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan de website van Samen mediawijs wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat waarmee u op Internet zit. Samen mediawijs maakt gebruik van diverse cookies (Noodzakelijk, Voorkeuren, Statistieken, Marketing). De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen er onder andere voor dat de website functioneert en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Samen mediawijs hiermee de werking van de website optimaliseren.

Omdat Samen mediawijs het belangrijk vindt dat er goed wordt uitgelegd wat haar beleid is op het gebied van cookies is hiervoor een aparte pagina over het cookiebeleid op de website geplaatst. Op deze pagina kunt u zich aan- en afmelden voor cookies. U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Via de instellingen van uw browser kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens Samen mediawijs van u verwerkt, deze te corrigeren of te laten verwijderen. Ook kunt u een eerder verleende toestemming om gegevens te verwerken intrekken.
U heeft ook het recht op gegevensoverdracht. Dat houdt in dat u bij Samen mediawijs een verzoek kunt doen om de persoonsgegevens die van u verzameld zijn naar u of een door u gekozen organisatie te sturen in de vorm van een computerbestand.
Een verzoek als hierboven beschreven kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@samenmediawijs.online. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kan Samen mediawijs om een bewijs van uw identiteit vragen.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij ‘functionaris gegevensbescherming’ van Samen mediawijs, Wendy Zenden. Zij is te bereiken via info@samenmediawijs.online.