Krijg grip op je schermtijd: ontdek je talenten!

 In mijn werk merk ik vaak hoe snel kinderen en jongeren even hun telefoon pakken om de sociale media te checken. Vaak onbewust, als ze even niets te doen hebben of een berichtje krijgen. Zonder dat ze het zelf door hebben zijn ze dan zo een half uur verder. Dit komt doordat sociale media snelle beloning geven. Een like, een reactie op een post, het aantal volgers zijn allemaal interacties die effect hebben op het beloningssysteem in de hersenen. Door deze interacties op sociale media wordt er dopamine aangemaakt, een gelukshormoon wat ervoor zorgt dat je lekker in je vel zit. Je hersenen raken gewend aan deze snelle beloning en willen er dan ook steeds meer van en de sociale media platformen zijn zo gemaakt dat ze constant deze snelle beloning geven, zodat je zo lang mogelijk op het platform blijft.

 

Het gevolg hiervan kan zijn dat kinderen en jongeren gedemotiveerd raken voor bijvoorbeeld schoolwerk. Dat ze onzeker worden doordat ze zich op sociale media meer dan ooit kunnen vergelijken met anderen en zich gaan afvragen of ze wel net zo leuk zijn. Om het welbevinden van kinderen en jongeren te stimuleren maak ik in mijn coachingstrajecten gebruik van talentonderzoeken. Deze talentonderzoeken blijken in de praktijk ook een heel krachtig hulpmiddel te zijn bij de keuze voor een middelbare school, vakkenpakket of vervolgopleiding. Daarom bied ik de talentonderzoeken ook als apart product aan.

Talentenkompas

Voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool is er Talentenkompas. Deze talentmeting bestaat uit zeven digitale capaciteitentesten en drie digitale persoonlijkheidsvragenlijsten die voldoen aan de wetenschappelijke eisen die worden gesteld aan psychologisch onderzoek, waaronder de eisen op het gebied van betrouwbaarheid en validiteit.

De onderdelen van de meting geven een breed beeld van de huidige ontwikkeling en het leerpotentieel van je kind.

Capaciteitentests:                                                        Persoonlijkheidsvragenlijsten:
1. Rekenvaardigheid                                                    1. Persoonlijkheid
2. Ruimtelijk inzicht                                                     2. Affiniteiten
3. Abstract logisch denken                                        3. Sociaal emotioneel welbevinden
4. Snelheid en nauwkeurigheid
5. Conceptueel denken
6. Concentratie
7. Verbaal logisch redeneren

De capaciteitentests duren in totaal ongeveer een uur en de persoonlijkheidsvragenlijsten ongeveer 50 minuten. Tussen elke test of vragenlijst kan er een pauze worden gehouden. Samen mediawijs verdeelt de talentmeting over 2 dagdelen.

Bespreking van de uitkomsten
Na afname van Talentenkompas ontvangen de ouders/verzorgers en het kind een uitgebreide rapportage die we samen bespreken. De rapportage geeft inzicht in de talenten van jouw kind op het gebied van:

Intellectuele capaciteiten

 • Persoonlijke oriëntatie
 • Sociale oriëntatie
 • Organisatorische oriëntatie
 • Fysieke oriëntatie
 • Omgevingsoriëntatie
 • Sociaal emotioneel welbevinden
 • Interessegebieden

Alle talenten zijn te ontwikkelen. Uit de resultaten van Talentenkompas kun je afleiden met hoeveel gemak of juist moeite jouw kind een talent verder kan ontwikkelen. Je krijgt inzicht in wat bij je kind past, waar je kind goed in is, wat het leuk vindt om te doen, waar het onzeker over is en het geeft een advies over het best passende brugklasniveau.

Kosten
De kosten voor het hele traject van testafname tot en met bespreking van de rapportage bedragen € 295,- inclusief BTW.

Talentwijzer

Talentwijzer is een online talentmeting voor jongeren vanaf de brugklas, van circa 12 tot en met 18 jaar en meet competenties op de gebieden van:

 • Intellectuele capaciteiten
 • Persoonlijkheid
 • Werkinhoud
 • Werkhouding
 • Coping
 • Leerstijl

Met behulp van Talentwijzer leren jongeren zichzelf in relatie tot school, studie en werk beter kennen, zodat zij bewust kunnen investeren in hun eigen voorkeuren, interesses en talenten. Zo ondersteunt Talentwijzer bijvoorbeeld bij hun profielkeuze of studiekeuze.

Talentwijzer voldoet aan de wetenschappelijke eisen die worden gesteld aan psychologisch onderzoek, waaronder de eisen op het gebied van betrouwbaarheid en validiteit.

Voorafgaand aan de testafname heb ik contact met de jongere om Talentwijzer toe te lichten en door te nemen hoe het traject verloopt. Het invullen van de tests en vragenlijsten gaat volledig online en kan zelfstandig worden gedaan op een zelf te bepalen moment. De talentmeting duurt doorgaans 1,5 tot 2 uur. Na elke test of vragenlijst kan pauze worden gehouden of gestopt om het op een later moment af te maken.

Bespreking van de uitkomsten
Na afname van Talentwijzer ontvangen de ouders/verzorgers en de jongere een uitgebreide rapportage die we samen bespreken. De uitkomsten geven de jongere informatie over “Wie ben ik, wat wil ik en wat past bij mij?”. Je krijgt inzicht in waarom je dingen leuk vindt, wat je energie geeft en welke dingen je juist energie kosten. Talentwijzer helpt je jouw talenten te ontdekken, zodat je deze op school maar ook privé in kan zetten en verder kan ontwikkelen.  

Kosten
De kosten voor het hele traject van testafname tot en met bespreking van de rapportage bedragen € 265,- inclusief BTW.