In deze e-learning krijg je inzichten waarmee je een visie kunt vormen op mediaopvoeding in de kinderopvang. Je zoomt in op wat er wordt verstaan onder media, waar kinderen mee in aanraking komen op gebied van media en wat het effect is op kinderen.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Inzicht in de digitale leefwereld van kinderen
  • Kennis van de definitie mediaopvoeding
  • De rol van de kinderopvang in mediaopvoeding
  • Inzicht in hoe de voorkeur voor media zich ontwikkelt
  • Kennis van de positieve en negatieve effecten van mediagebruik
  • Toepassen van mediaopvoeding in de praktijk

Wat leer je in deze e-learning:

  • Wat mediaopvoeding inhoudt
  • Weet je wat jouw rol is in mediaopvoeding
  • Een visie te vormen over welke media je wel en niet wil inzetten op jouw groep en kun je dit onderbouwen.

Interesse in deze e-learning? Neem dan contact op.